Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Obec

  Výsledky komunálnych volieb 15.11.2014:

- účasť 65,83 % 

- počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                 600

- počet voličov, ktorým boli vydané obálky                  395

- počet odovzdaných obálok                                  395

- počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu poslancov    389

- počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu     388

Výsledky volieb na starostu obce
1. Jaroslav Hovančák, 50 r., starosta obce, SMER-SD - 210 hlasov - 54,1%
2. Ján Hovančák, JUDr., 60 r., advokát, NEKA - 178 hlasov - 45,9 %

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva (v obci sa volilo 7 poslancov)
1. Vladimír Galdun, 47 r., SMER-SD - 232 hlasov
2. Ján Lipták, Ing., 30 r., NEKA - 197 hlasov
3. Marianna Aronová, Mgr., 30 r., SNS - 179 hlasov
4. Edita Stahovcová, 50 r., SMER-SD - 174 hlasov
5. Marek Lipták, 31 r., NEKA - 172 hlasov
6. Mária Fottová, Ing., 49 r., SMER-SD - 160 hlasov
7. Martin Janiga, 43 r., SMER-SD - 150 hlasov

Nezvolení kandidáti:
1. Marián Filipák, 58 r., SMER-SD - 146 hlasov
2. Jozef Galeštok, 25 r., NEKA - 145 hlasov 
3. Jozef Lipták, 53 r., NOVA - 117 hlasov
4. Anton Jaš, 31 r., SMER-SD - 116 hlasov
5. Jaroslav Vargoško, 52 r., SMER-SD - 91 hlasov
6. Lukáš Šelemba, 28 r., Bc., SNS - 84 hlasov


Starosta obce Jaroslav Hovančák  úprimne ďakuje voličom za účasť v sobotňajších voľbách a zvlášť za prejavenú dôveru.                                                    

 

Vitajte na webovej stránke našej obce!

Na tejto stránka nájdete všetky dôležité informácie o našej obci. Hlavným cieľom je oboznámiť našich obyvateľov, ale aj ostatných návštevníkov s celkovým chodom obce. Monitorujeme a prinášame informácie o kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách.
Veríme, že tu nájdete všetky informácie, ktoré hľadáte. Adresa obecného úradu :

Hrabkov 81, 082 33 Chminianska Nová Ves

                                                                             


Úradné hodiny:  
Pondelok  7.30  -  16.00                   
                             Utorok        Nestránkový deň
                             Streda        7.30  -  17.00
                             Štvrtok       7.30  -  16.00
                             Piatok         7.30  -  13.00

Prestávka na obed: 11:45 - 12:15                                         

T
elefón: 051/7956 190                                                                                                              
                                                          

mobil: 
0905 502 860
                                                                 
                                                                                        
 E-mail:
 hrabkov@hrabkov.sk
               starosta@hrabkov.sk
   
 web:  www.hrabkov.sk

            www.hrabkov.ocu.sk

  

    1.  
  1.